CNC - CAD/CAM Tanfolyami Rendszer


A Pannon Egyetem Mérnöki Karán egy átfogó, összesen 5 programból álló tanfolyami rendszer került kidolgozásra, amelynek segítségével 4 olyan területen vagyunk képesek gyorsan és hatékonyan szakembereket képezni, mely területek a digitális gyártástudomány ipari alkalmazásához szervesen kapcsolódik. Ezen szakterületek közvetlenül járulnak hozzá a termelés hatékonyságának és mértékének növeléséhez, hiszen az automatizált gyártási folyamatokkal dolgozó cégek esetén kiemelten fontos az emberi beavatkozás nélküli termékelőállításra képes CNC forgácsológépek (marógépek, esztergagépek) kezeléséhez és manuális programozásához, a számítógéppel segített konstrukciós tervezési (CAD), valamint a gyártástervezési (CAM) folyamatokhoz magas szinten értő, megfelelő létszámú munkaerő. Valamennyi szakterület szervesen illeszkedik a negyedik ipari forradalom igényeihez, a digitalizáció gépiparban történő megvalósításához, valamint a magas szintű automatizáltság megteremtéséhez egyaránt. Ennek megfelelően, az általunk képzendő szakemberekkel nem csupán a közeljövőben, hanem – természetesen az élethosszig tartó tanulás követelményének teljesítése esetén, amely kiemelten igaz az automatizált gépipari és gyártástechnológiai területekre - hosszútávon is számolhat az ipar.

A Pannon Egyetem Mérnöki Kara által felkínált átképzési programoknak a releváns és magas szintű szaktudás átadásán túl kiemelt előnye, hogy a korszerű számítástechnikai és gépészeti háttér révén gyorsan és rugalmasan lehet képezni a jövőben a gép- és alkatrészgyártásban hatékonyan dolgozó szakembereket. Mind a 120 órás komplex tanfolyam, mind a 4 programból álló, egyenként 30 órás struktúra esetén elmondható, hogy a tanfolyamok indulását követően – a választott szakképzettségnek megfelelően - 2 – 3 hónapon belül szakképzett munkaerőt tudunk rendelkezésre bocsátani az ipar számára. A tanfolyami struktúra szerkezete és az egyes modulok elvégzése esetén generálódó kimenetek az alábbi ábrán látható:

CNC szerszámgépek kezelését megvalósító szakember

A 120 órás komplex tanfolyam révén a sikeres vizsgát követően a résztvevők hatékonyan tudják megvalósítani a CNC szerszámgépek fő kezelési feladatait, az alkalmazandó szerszámok bemérését és szerszámtárba helyezését, a munkadarabok szabatos rögzítését, az automatizált termékelőállításhoz elengedhetetlenül szükséges mérési és korrekciós feladatokat. Ezen szakemberekre a CNC szerszámgépek számának robbanásszerű növekedésének hatására egyre nagyobb szükség van.

CNC szerszámgépek manuális programozását megvalósító szakember

Szintén a 120 órás tanfolyam eredményeképpen számítógépes környezetben, vagy akár közvetlenül a szerszámgép mellett az automatizált megmunkálást megvalósító CNC programok manuális írását megvalósító szakemberek képzésére is lehetőség van. A tanfolyam során a nemzetközi ISO szabványos programozás mellett az Európában leggyakrabban alkalmazott Siemens programozói filozófiát is elsajátítják a résztvevők.

Számítógéppel segített konstrukciós tervező szakember (CAD)

A 4 programból álló tanfolyami struktúra 2. és 3. moduljának elvégzését követően számítógépes környezetben, 3 dimenziós tervezőrendszerek alkalmazásával hatékony konstrukciós tervezési feladatok ellátására képes szakembereket tudunk képzeni. Mind a manuális CNC programozáshoz, mind a CAM alapú gyártástervezéshez elengedhetetlenül szükségesek a CAD alapokon dolgozni tudó tervező szakemberek, ezért ezen a területen is kiemelkedően nagy hiány tapasztalható hazai munkavállalóból.

Számítógéppel segített gyártástervező szakember (CAM)

A 4 programból álló tanfolyami struktúra valamennyi moduljának elsajátítását követően a sikeres vizsgát követően a résztvevők számítógépes környezetben, CAM alapon működő CNC programtervező és szimulációs szoftver alkalmazásával a konstrukciós tervek alapján képesek lesznek digitális gyártástervet létrehozni, a gyártási folyamatokhoz szerszámokat választani, a megfelelő előállítási sorrendiséget meghatározni, illetve a legösszetettebb szerszámgép-felépítésekhez is hatékony CNC programot generálni.